هم پیمانی دانش آموزان مدرسه سلام صادقیه

وبلاگی اجتماعی
  • ۱
  • ۰

بسم الله الرحمان رحیم

  • iman asnavandi
  • ۱
  • ۰
1- شکر واقعی نعمت چیست ؟

2- ساده ترین نوع شکر چیست ؟

3- این جمله از کیست ؟             شکر نعمت آن است که هر چیزی که خداوند حرام کرده دوری کنید

4- 3 نعمتی که خداوند  به انسان ها هدیه کرده نام ببرید؟

5-راه های بهره مندی از یاری خداوند را بنویسید؟

6-چگونه  می توان خداوند را یاری کرد ؟

7-وضیعت کافران در هنگام مرگ چگونه است؟

8-مرگ برا چه کسانی وحشتناک و نا خوشایند است؟

9-صدقه دادن موجب از مرگ از چند نوع بلاست؟

10-یک مورد از آثار صدق دادن را بنویسید؟

11-چند مورد از ساده زیستی پیامبر را نام ببرید؟

12-علی صیاد شیرازی در چه سالی متولد شد؟

13-شهید صیاد شیرازی چه سالی و چه قدر فرمانده سپاه بود؟

14-علی صیاد شیرازی در چه سالی به شهادت رسید؟

15-کی توانست جنگجو نام دار عرب را شکست دهد؟

16-کافران در چه سالی به طبس حمله کردند؟

17-منظور از فروش جان چیست؟

19-فدا کار کیست؟

20-پیامبر به چه شهری حمله کرد؟

21-پنج تا از خصوصیات حضرت فاطمه را نام ببرید؟

22-هفت لقب دیگر حضرت فاطمه را نام ببرید؟

23-برترین بانوی جهان؟


  • iman asnavandi
  • ۱
  • ۰


A-سپاهان-لوکوموتیو- النصرامارات -پلی آف: الوحدات - الاتحاد

B-ذوب آهن - لخویا-النصر عربستان-پلی آف:بنیادکار - الشباب

C-تراکتور - الهلال - پاختاکور - پلی آف : الجزیره - السد

D-الاهلی- العین- نسف قارچی پلی آف : نفت تهران - الجیش

  • iman asnavandi